Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda: MUDr. Knopp Jan

Místopředseda: MUDr. Simona Papežová
Místopředseda: MUDr. Syrovátka Jiří

Členové výboru:
MUDr. FabíniováTatiana
MUDr. Herman Erik, Ph.D.
MUDr. Hollý Martin, MBA
MUDr. Novotná Michaela
prim. MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Šolle Zdeněk

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3815


Prezentace ze setkání členů sekce 21. 3. 2024

Spolupráce psychiatrických ambulancí a Center duševního zdravíPrezentace ze setkání členů sekce 21. 3. 2024 - Spolupráce psychiatrických ambulancí a Center duševního zdraví

Prezentace z konference Psychiatrie pro praxi 2023

Spolupráce psychiatrických ambulancí a Center duševního zdravíPrezentace ze setkání členů sekce 21. 3. 2024 - Spolupráce psychiatrických ambulancí a Center duševního zdraví

Na žádost pořadatelů 20. konference Psychiatrie pro praxi proběhlo sympozium Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP s názvem „Co přináší reforma ambulantním psychiatrům a jejich pacientům ?“

Věnovali jsme se nejen reformě, ale i současným palčivým problémům ambulantních psychiatrů ( úhrady, změny  v systému péče,..)

Zpravodaj Sekce AP

 

Zápisy ze schůzí výboru

 

Prezentace ze setkání se členy sekce dne 5.4.2023

 

VĚSTNÍK Č. 15/2022

https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-15-2022/

Obsah věstníku č. 15/2022

1. Standard ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty
2. Standard ambulantní psychiatrické péče a ambulance s rozšířenou péčí pro osoby s duševním onemocněním 
3. Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví pro seniory (CDZ-S)
4. Standard služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví pro děti a adolescenty (CDZ-D) 
5. Standard služeb poskytovaných v centrech duševního zdraví pro osoby s adiktologickou poruchou (CDZ-AMT)
6. Standard služeb poskytovaných v centrech duševního zdraví pro osoby s nařízeným ochranným léčením (CDZ-OL)
8. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
9. Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2023
9a. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2023
9b. Nelékařské obory vyhlášené pro rok 2023
9c. Maximální počet rezidentů na jednoho poskytovatele zdravotnických služeb v roce 2023

 

Vyhláška MZ 315/2022 Sb. o úhradách zdravotní péče v r. 2023, to podstatné pro segment psychiatrické ambulantní péče

Navýšení bodových ohodnocení v Seznamu zdravotních výkonů

Všechno, co jste chtěli vědět o plné moci k zastupování v dohodovacím řízení, ale báli jste se zeptat

Plná moc SAS k zastupování v dohodovacích řízeních o hodnotě bodu a výši úhrad


Volby 2022

Zpráva Revizní komise k volbám členů výboru Sekce ambulantní péče

Vyjádření výboru PS ČLS JEP k volbám členů výboru Sekce ambulantní péče - 11.1.2023

 

Vážení členové sekce,

chtěla bych Vám poděkovat za účast ve volbách a přikládám zprávu volební komise.

MUDr. Dana Kertészová

předseda volební komise

 

Volby do výboru Sekce ambulantní péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 07.11.2022 - 20.11.2022. Celkem hlasovalo 131 členů z celkových 228 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP, tj. 57,5 %.


Do výboru pro období 1.12.2022 – 30.11.2026 k datu 21.11.2022 bylo zvoleno 9 kandidátů ze 40 navržených.


Zvolení kandidáti: 
1. MUDr. Papežová Simona
2. prim. MUDr. Rektor Juraj
3. MUDr. Hollý Martin, MBA
4. MUDr. Herman Erik, Ph.D.
5. MUDr. Novotná Michaela
6. MUDr. Šolle Zdeněk
7. - 9. MUDr. FabíniováTatiana
7. - 9. MUDr. Knopp Jan
7. - 9. MUDr. Syrovátka Jiří


Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.


Výsledky voleb do sekce ambulantní péče PS ČLS JEP - 2018

Volby do výboru Sekce ambulantní péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 09.11.2018 - 21.11.2018. Celkem hlasovalo 49 členů, tj. 35,77% z celkových 137 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP. Do výboru pro období 12/2018 – 11/2022 bylo k datu 21.11.2018 zvoleno 9 kandidátů ze 17 navržených. Jméno zvoleného kandidáta (seřazeno abecedně): MUDr. Herman Erik, Ph.D.; MUDr. Holanová Marta; MUDr. Novotná Michaela; MUDr. Papežová Simona; MUDr. Syrovátka Jiří; MUDr. Šolle Zdeněk (předseda); MUDr. Titlbach Jan; MUDr. PhDr. Vaněk David (předseda, odsoupil v průběhu funkčního obd.); MUDr. Zemanová Markéta. Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

V říjnu 2020 odstoupil pan MUDr. PhDr. Vaněk David z funkce předsedy sekce, vzdal se i členství ve výboru sekce, novým předsedou sekce byl zvolen MUDr. Zdeněk Šolle. Novým členem sekce se stal MUDr. Pálenský Vítězslav , Ph.D., který byl zvolen v řádných volbách a umístil se pod čarou, po odstoupení dr. Vaňka se posunul mezi členy výboru, se svou funkcí souhlasil.

Výsledky voleb do sekce ambulantní péče PS ČLS JEP - 2014

Dne 13. 6. 2014 proběhla volební schůze Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP v rámci X. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně, zvolen byl výbor sekce v tomto složení:
Erik Herman (předseda), David Vaněk (místopředseda), členové: Simona Papežová, Markéta Zemanová, Jiří Syrovátka, Petr Mališ, Ladislav Poljak, Jan Titlbach, Zdeněk Šolle.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133