Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2024

Psychiatrická společnost ČLS JEP vypisuje Novinářskou cenu
za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2023

Do soutěže přihlašujte žurnalistický výstup publikovaný v období 01–12/2023 v tištěných, audiovizuálních, či online médiích,
který představuje významný příspěvek k

•    porozumění duševním onemocněním
•    zlepšení postavení duševně nemocných
•    destigmatizaci psychiatrie a jejích pacientů

Každý nominující může do soutěže přihlásit pouze jeden příspěvek.

Příspěvky lze zasílat do 1. 4. 2024 přes online formulář

Pravidla ZDE

 

Vyhlášení soutěže proběhne

  • buď na XV. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
  • nebo na slavnostní Vědecké schůzi PS ČLS JEP prezenčně v prosinci dne 4.12.2024 v 10 hod. ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN na Praze 2.

 

Děkujeme firmě EGIS za podporu Novinářské ceny, která ocení vynikající novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku vydaný v roce 2023. Jejich štědrost nám umožňuje vytvořit prostor pro ocenění a podporu kvalitní žurnalistiky, která přispívá k porozumění duševním onemocněním, zlepšení postavení duševně nemocných a destigmatizaci psychiatrie a jejích pacientů.

egis

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133