Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

WPA International congress 2013, Vídeň - Rakousko, 27. - 30. 10. 2013

Téma: Future Psychiatry: Challenges And Opportunities
Pořádá: World Psychiatric Association
  Rakouská spol. pro psychiatrii a psychoterapii
Místo konání: Austria Center Vienna, Vídeň
Datum konání: 27. – 30. 10. 2013
Prezidenti kongresu: Prof. Pedro Ruiz, President WPA 2011 – 2014
  Prof. Michael Musalek, Rakouská společnost pro psychiatrii a psychoterapii
  Prof. Christian Haring, Rakouská společnost pro psychiatrii a psychoterapii
Záštitu udělil: Dr. Michael Häupl, Mayor and Governor of Vienna
Sekretariát: GUARANT International spol. s r. o.
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133