Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pravidelné vědecké schůze - Purkyňky v roce 2013

Datum Garant dopoledne 10:00 Garant odpoledne 15:00 Sponzor/Prezentace
12:00
Pozvánka
LEDEN schůze odpadá pro kolizi s 55. psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku.
ÚNOR
6.2.2013
PK Plzeň Sekce soudní psychiatrie
doc. Hynek
 

Program + Zpravodaj 

BŘEZEN
6.3.2013
PL Kosmonosy Sekce sociální psychiatrie
prim. Pěč
 

Program + Zpravodaj

DUBEN
3.4.2013
PO České Budějovice Sekce lůžkové péče
prim. Tuček
 

Program + Zpravodaj

KVĚTEN
15.5.2013
PL Kroměříž Sekce pro hypnózu
prof. Kratochvíl
 

Program + Zpravodaj 

ČERVEN
5.6.2013
PL Opava Sekce psychiatrické sexuologie
prof. Žourková
 

Program + Zpravodaj

ZÁŘÍ
4.9.2013
DPK Motol

Sekce pro alkohol a jiné toxikománie
prim. Chvíla

 

Program + Zpravodaj 

ŘÍJEN
2.10.2013
PL Jihlava Sekce psychologická
PhDr. Goldmann
 

Program + Zpravodaj 

LISTOPAD
6.11.2013
PL Bílá Voda

Sekce pedopsychiatrická
Doc. Paclt

 

Program + Zpravodaj

PROSINEC
4.12.2013
PK Hradec Králové Sekce ambulantní psychiatrie
MUDr. Herman
Vondráčkova nadace
 

Program + Zpravodaj

Element SelectionPsychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 (tel. 224 916 858). Od 10:00 hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí Společnosti.

Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (12:00 – 13:30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:30-13:30 hod.) a schůzemi sekce psychofarmakologické (13:45.-14:45 hod.). Sekce mladých psychiatrů pořádá své schůzky od 12:15 hod. v Myslivečkově síni. Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

Sekce pro návykové nemoci (předseda prim.MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech (11:00 – 13:00 hod.) na Oddělení léčby závislostí  Praha 2., Apolinářská 4 (Jungmannův dům), 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr.P.Goldmann).

Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133