Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu, 9.3. 2013, Praha

Datum konání: 9. března 2013
Místo konání: FN Motol, Praha
Pořadatel: Centrum hereditárních ataxií FN Motol, Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Univerzita Jana Amose Komenského Praha Katedra speciální pedagogiky, Fragilní X o.s. a Nadační fond SYNESIS.

Více informací na http://www.nf-synesis.cz/informace-o-akci.html

Celá akce bude zaměřena na rozšíření informací o životě lidí s mentálním postižením způsobeným právě syndromem fragilního X chromosomu. O možné prevenci, symptomech, rodinném systému a jeho zatížení, o životní situaci samotných
postižených a náročnosti zvládat sociální vztahy. Chceme se zaměřit na širokou veřejnost, sociální pracovníky, pracovníky
v sociálních službách, poskytovatele sociálních služeb, zdravotnický personál, lékaře, odborníky, ale i rodiče a pečující.
Přednášet budou odborníci, kteří se danou problematikou zabývají v celé její šíři.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133