Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

IX. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě, 21.- 23.3.2013, Praha

Datum konání: 21. - 23. 3. 2013
Místo konání: PK 1. LF UK, Praha
Pořádají:
Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN
Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Svépomocná asociace psychogenních poruch příjmu potravy
Pod záštitou: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - ředitelka VFN Praha
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - děkan 1.LF UK
Témata: Na konferenci bude tentokrát prezentován mezinárodní preventivní internetový program proyouth.cz vedený spolupracujícím Centrem pro výzkum psychoterapie na Univerzitě v Heidlbergu. Konference bude tentokrát více zaměřena na současnou klinickou problematiku, včetně otázek profesionality a etiky v léčbě.

Webové stránky: http://amepra.cz/9PPPkonference2012/uvod.html

1. oznámení (pdf)

Program (pdf)


Obezita_80_2

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133