Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

EPA 30th Anniversary Symposium: “Are people with mental illness truly citizens of Europe?”, 15.11.2013 Strasbourg, Francie

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133