Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

3rd International Congress Dual Disorders (Addictions and other Mental Disorders), 23.-26.10.2013 Barcelona, Španělsko

Veškeré informace naleznete na webu http://www.patologiadual.es/cipd2013/index.htm

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133