Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Eating Disorders Alpbach 2013

Anorexia & Bulimia nervosa, Binge Eating Disorder, Adipositas/Obesity

The 21st International Conference

17.-19.10.2013

Alpbach, Rakousko

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133