Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

27. kongres ČLS JEP: Duševní poruchy v praxi dětského, dorostového a všeobecného lékaře, 23.10.2013, Praha

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
23. října 2013, 9.00 - 17.00   

Hotel DAP | www.daphotel.cz
Vítězné nám. 684/4
160 00 Praha-Dejvice

HLAVNÍ TÉMATA
Návykové nemoci
Novinky v psychofarmakoterapii dětí, dospělých a seniorů
ADHD, poruchy příjmu potravy a neurotické poruchy v průběhu života

Oznámení ke stažení zde

Pozvánka ke stažení zde

Veškeré informace naleznete na http://www.amca.cz/27cls/

POŘADATEL
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
ve spolupráci s
Psychiatrickou společností ČLS JEP
Českou pediatrickou společnosti ČLS JEP
Společností pro návykové nemoci ČLS JEP
Společností všeobecného lékařství ČLS JEP
Českou společností dorostového lékařství ČLS JEP
Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP
Slovenskou lékařskou společností
a 1. lékařskou fakultou UK v Praze

PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.   
předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

ODBORNÁ GARANCE
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.  
předseda České psychiatrické společnosti ČLS JEP

OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133