Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

X. Afaziologické sympozium, 14. - 15. 3. 2013, Brno

Datum konání: 14. - 15. 3. 2013, Brno
Místo konání: Hotel Santon, Brno
Pořádají:
Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno
Asociace klinických logopedů České republiky
Ústav psychologických a logopedických štúdií,
Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě
Slovenská asociácia logopédov

Více informací a progrem ZDE

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133