Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pozvánka na konferenci Kognitivní remediace a akreditační kurz, 11.5.2013, Praha

          P o z v á n k a 

na konferenci Kognitivní remediace

a akreditační kurz

Certifikovaný trenér v metodě Cogmed trénink pracovní paměti

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

Programem kurzu je shrnutí informací z vědeckých studií efektivity Cogmed tréninku pracovní paměti. Historie nefarmakologické intervence k tréninku pracovní paměti metodou Cogmed. Využití metody. Principy ovládání programu a vedení klientů. 

Garant certifikovaného kurzu:               Anna Parandian, International Training & Account Manager,

Cogmed, Clinical Assessment Pearson

Lektoři certifikovaného kurzu:              Anna Parandian

prim. MUDr. Miroslav Novotný,

PhDr.Pavel Škobrtal PhD.,

Mgr Tomáš Žilinčík

Termín konání kurzu

 

Datum: 11. 5. 2013

Čas: 9.00 - 18.00

Místo: přednáškový sál Psychiatrické kliniky FN Praha, Ke Karlovu 11, Praha 2

Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno

 
Kurz je volně přístupný pro pasivní účastníky


Přihláška lze stáhnout na adrese
: cdzjesenik.cz

 

plakat cogmed konference Praha 2013 zmenšeno

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133