Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Informace policii jen se souhlasem soudu

Množí se  případy, kdy Policie ČR žádá o vydání informací o zdravotním stavu, které jsou jinak chráněny povinnou mlčenlivostí  ( s odkazem na § 8 odst. 1 trestního řádu). Upozorňujeme kolegy, že lékař může tyto informace  i nadále sdělit  jen se souhlasem soudu. Právní analýza viz např. TEMPUS Medicorum, 11.6.2012 str. 29 Historie / právní poradna.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133