Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

STANOVISKO VÝBORU PS ČLS JEP KE KAUZE MUDr. CIMICKÉHO ZE DNE 5.1.2022:

 

Výbor PS ČLS JEP nadále věnuje velkou pozornost obviněním vzneseným vůči MUDr. Janu Cimickému, CSc. Výbor jej vyzval k vyjádření k celé kauze, která mj. poškozuje dobré jméno společnosti a MUDr. Cimický ve své odpovědi všechna obvinění odmítl. Nicméně, vzhledem k rozsahu a závažnosti těchto obvinění, která jsou v současnosti prošetřována Policií ČR, se výbor PS rozhodl zahájit proces zrušení členství MUDr. Cimického v Psychiatrické společnosti. Další postup bude záviset na výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133