Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zajištění péče o COVID pozitivní pacienty se závažnými projevy duševního onemocnění

Cílem dokumentu je nastavit algoritmus péče o pacienty s duševní poruchou a zároveň pozitivním testem na COVID-19, kteří vyžadují akutní hospitalizaci na uzavřeném psychiatrickém oddělení tak, aby se zamezilo šíření infekce na další pacienty tohoto oddělení/dalších oddělení ZZ. Dále v dokumentu - DOKUMENT V PDF

 

Ze dne 14.4.2020

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133