Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

VYJÁDŘENÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP K ROZHOVORU MUDR. MATÝSE

V reakci na rozhovor MUDr. Jaroslava Matýse na portále Info.cz ze dne 26. září 2019 (https://www.info.cz/cesko/sef-detskych-psychiatru-greta-proziva-strach-a-uzkost-svet-je-pro-ni-cernobily-43054.html) výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP deklaruje, že názory, které MUDr. Matýs v uvedeném rozhovoru prezentuje, v žádném případě nereprezentují stanoviska a postoje odborné psychiatrické veřejnosti a výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se od nich rozhodně distancuje. Velmi nás mrzí, že výroky, které zde zazněly, vyznívají negativně především vůči osobám s poruchami autistického spektra. Péče o ně je jednou z priorit, které Psychiatrická společnost ČLS JEP řeší v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, rodinnými příslušníky a všemi zainteresovanými stranami.

Je třeba zdůraznit, že MUDr. Matýs v rozhovoru vystupuje jako soukromá osoba, a jako předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR, nikoliv jako představitel Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tato Asociace nemá nic společného s Psychiatrickou společností ČLS JEP. Naše společnost dlouhodobě usiluje o destigmatizaci duševních poruch, proto považujeme názory MUDr. Matýse v uvedeném rozhovoru za zcela nepřijatelné. Obsah rozhovoru je v příkrém rozporu s naším trvalým úsilím o kultivaci veřejného prostoru, zcela ignorující naši upřímnou snahu o změnu stigmatizujících postojů a stereotypů vůči duševně nemocným, včetně jejich zobrazení v médiích.

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP požádal MUDr. Matýse i výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP o urychlené vyjádření k uvedenému textu.  V reakci na ohlasy na zmíněný rozhovor MUDr. Matýs oznámil, že ke dni 1. 10. 2019 odstupuje z pozice člena a předsedy Výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP a současně rezignuje na členství v Pracovní skupině pro dětskou a dorostovou psychiatrii Ministerstva zdravotnictví ČR.

V Praze dne 2. 10. 2019

 

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Dokument ke stažení v pdf


 

Stanovisko výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 

MUDr. Jaroslav Matýs pochybil odborně i eticky, když komentoval duševní stav adolescentní dívky, kterou nevyšetřil a ona mu nedala k něčemu takovému souhlas. Mimo to jsou v textu zásadní odborné chyby. Nelze oddělovat osobní projev a vyjádření představitele pedopsychiatrické organizace. 

Článek nereprezentuje názor výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Výbor Sekce DDP PS ČLS JEP akceptuje, že ze své funkce předsedy MUDr. Matýs odstoupil.

Výbor děkuje MUDr. Jaroslavu Matýsovi za práci, kterou pro pedopsychiatrii vykonal za posledních 15 let.

V Praze dne 2.10.2019

Dokument ke stažení v pdf

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133