Sekce sociální psychiatrie 3808

Předseda:
MUDr. Ondřej Pěč, PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

Místopředseda:

MUDr. Hejzlar Petr
MUDr. Suchomel Přemysl

Členové výboru:

PhDr. Dragomirecká Eva
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Rektor Juraj
 PhDr. Winkler Petr

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2018 – 06/2022

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3808

Webové stránky sekce: www.socialnipsychiatrie.cz


Členové sekce  

Ke dni 14.9.2018 je v sekci 36 členů

Mgr. Benešová Zdeňka, Beroun
MUDr. Beránková Alexandra, Ostrava
MUDr. Bryčková Andrea, Staré Hradiště u Pardubic
PhDr. Csémy Ladislav, Praha
MUDr. Čermáková Pavla, Ph.D., Čáslavice
MUDr. Černá Lubica, Poděbrady
MUDr. Čížek Jiří, Praha
MUDr. Divácká Ilona, MBA, Praha
Ing. Dohnalová Markéta, Brno
PhDr. Dragomirecká Eva, Praha
MUDr. Foitová Zuzana, Praha
MUDr. Hejzlar Petr, Pardubice
MUDr. Herčíková Milena, Praha
MUDr. Kališová Lucie, Praha
MUDr. Kasíková Lenka, Trutnov
MUDr. Kliment Jaroslav, Hroznová Lhota
MUDr. Kmoch Vladimír, Praha
PhDr. Krch František, Praha
MUDr. Kučerová Helena, Hranice
MUDr. Mikula Vladimír, CSc., Kroměříž
MUDr. Miškovská Drahomíra, Praha
MUDr. Müllerová Aneta, Plzeň
MUDr. Okaji Juraj, Hostivice
MUDr. Pěč Ondřej, Říčany u Prahy
MUDr. Pfeiffer Jan, Praha
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc., Olomouc
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D., Praha
MUDr. Radimský Marek, Brno
prim. MUDr. Rektor Juraj, Přerov
MUDr. Samokhvalova Oksana, Ph.D., České Budějovice
MUDr. Suchomel Přemysl, Havlíčkův Brod
MUDr. Szymanská Tereza, Hradec Králové
MUDr. Vachková Lenka, Brno
MUDr. Valentová Vanda, Doksy
prim. MUDr. Venclíková Simona, Ph.D., Brno
MUDr. Winkler Petr, Benátky nad Jizerou


Poslání sekce sociální psychiatrie

Posláním sekce sociální psychiatrie je především všestranně podporovat sociální a komunitní přístupy při prevenci, léčbě a rehabilitaci lidí trpících duševní nemocí. Tyto přístupy zejména zahrnují přiblížení léčby do přirozeného prostředí pacientů, zmenšení role ústavní léčby za současného rozvoje kooperující sítě komunitních zdravotnických a sociálních služeb. K dalším oblastem, které sekce podporuje, patří psychiatrická epidemiologie, zdravotní výchova a destigmatizace. Sekce využívá k této podpoře odborné a vzdělávací akce a konference, odborné publikace, poskytuje odborná stanoviska k výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, zejména ke koncepci oboru a postgraduálnímu vzdělávání.

 

Schůze výboru sekce v roce 2016-18 (datum a probíraná témata):

6.11. 2018
Příprava konference sociální psychiatrie.

16.10. 2018
Příprava konference sociální psychiatrie.

11.9. 2018
Ustanovení výboru sekce: MUDr. Pěč Ondřej, Ph.D. - předseda, MUDr. Hejzlar Petr – místopředseda MUDr. Suchomel Přemysl – místopředseda; zhodnocení odpolední Purkyňky, příprava konference sociální psychiatrie.

19.6. 2018
Výsledky voleb do výboru sekce, informace o sekci na psychiatrickém sjezdu, upřesnění programu Purkyňky, příprava konference sociální psychiatrie

24.4. 2018
Běžící volby do výboru sekce, přechodné zavirování webu sekce, příprava Purkyňky v září, příprava konference sociální psychiatrie 2018

31. 1. 2018
Kompletní volební komise, přesun zkusmého webu na reálný, psychiatrický sjezd v Mikulově, příprava odpolední Purkyňky sekce v září, příprava konference sociální psychiatrie 2018

22. 11. 2017
Doplnění volební komise, doplnění zkusmého webu sekce, příprava konference sociální psychiatrie 2018

26. 9. 2017
Příprava konference sociální psychiatrie 2018, členové volební komise, zkusmý web sekce, spolupráce s Ameprou

7. 6. 2017
Zhodnocení konference sociální psychiatrie 2016, příprava konference v roce 2018, volby do výboru sekce – aktualizace členů sekce, projekt MPSV k sociálnímu bydlení

2. 11. 2016
Spuštění zkusmého webu sekce, příprava konference sociální psychiatrie

5. 10. 2016
Web sekce, příprava konference sociální psychiatrie

6. 9. 2016
Samostatný web sekce, obnova webových stránek na webu PS, přihlašování nových členů, regionální odborní konzultanti, příprava konference sociální psychiatrie, zhodnocení symposia sekce na psychiatrickém kongresu

31. 5. 2016
Web sekce. Seznam členů sekce. Přihláška ke členství. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

5. 4. 2016
Web sekce. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

2. 2. 2016
Web sekce. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

Obnova členství

Probíhá obnova členství v sekci sociální psychiatrie. Prosíme členy PS ČLS JEP, kteří mají zájem o členství v sekci a v minulosti se nehlásili, aby se obrátili e-mailem na předsedu sekce s žádostí o vstup do sekce a souhlasem s podmínkami členství.

Podmínkami členství je souhlas s posláním sekce a další podmínky uvedené v Organizačním řádu odborných sekcí PS, zejména zájem o problematiku, účast na aktivitách sekce a zdržení se konání, které by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem sekce. 

 

Aktuální problémy a dění v sekci

Informace o aktuálním děním v oblasti sociální psychiatrie a komunitní péče naleznete na webových stránkách:  www.socialnipsychiatrie.cz

 

Domácí odkazy:

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
www.cmhcd.cz

Asociace komunitní služeb
www.askos.cz

Asociace denních stacionářů a krizových center
www.adskc.cz

 

Zahraniční odkazy:

International Journal of Social Psychiatry
http://isp.sagepub.com

International Journal ol Psychosocial Rehabilitation
http://www.psychosocial.com/

Faculty of Rehabilitation nad Social Psychiatry. The Royal College of Psychiatrists
http://www.rcpsych.ac.uk/college/faculties/rehabilitationandsocial.aspx

World Association for Social Psychiatry (WASP)
http://wasp-socialpsychiatry.org/

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
http://www.wapr.info/


 VOLBY 

Volby do výboru Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly korespondenčně v termínu 14.5. 2018 – 23.5. 2018. Celkem hlasovalo 18 členů, tj. 54,54% z celkových 33 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 06/2018 – 06/2022 bylo k datu 23.5.2018 zvoleno 7 kandidátů z 9 navržených.

Jména zvolených kandidátů (seřazeno abecedně)

PhDr. Dragomirecká Eva
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Hejzlar Petr
MUDr. Pěč Ondřej
MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Suchomel Přemysl
PhDr. Winkler Petr

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2019 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.