Aktuální zprávy

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA O ÚSPĚŠNÉM VYJEDNÁVÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI !

 

Ve Sbírce zákonů české republiky byla zveřejněna „Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2023“, tzv. úhradová vyhláška.

Pro ambulantní psychiatry je významná příloha č.3 k vyhlášce č.315/2022 Sb., která se týká oblasti ambulantní péče.

Dohodovací řízení skončilo nedohodou a pro naši odbornost (s ohledem na navyšování ceny práce  zohledněné v Seznamu zdravotních výkonů) byla navrhována hodnota bodu nižší než jiné odbornosti ambulantních specialistů.

Výbor Psychiatrické společnosti velmi usiloval o  navýšení hodnoty bodu tak, aby byla srovnatelná s ostatními ambulantními specialisty.  Výsledek našich připomínek a jednání je zde, hodnota bodu byla navýšena tak, že odpovídá jiným odbornostem:

Hodnota bodu a výše úhrad:

Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 308, 309 je hodnota bodu stanovena na 1,10 Kč.

Hodnota bodu je dále navyšována obdobně jako v minulých letech (za diplom celoživotního vzdělávání, za poskytování péče v rozsahu alespoň 30 hodin týdně, poskytování péče 5 dní v týdnu a ordinačních hodinách ráno či podvečer 2 dny v týdnu, za ošetření nových pojištěnců,…).

Regulační omezení:

Nadále nebudou  ve výše uvedených odbornostech  uplatňovány limity v návaznosti na srovnávací období a také žádné regulace.  Toto ustanovení nám dává volnost léčby dle odborných doporučení, bez obav ze srážek při překročení limitů, a týká se jen psychiatrických odborností.

 

MUDr. Simona Papežová

předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.