Aktuální zprávy

UPOZORNĚNÍ - dlouhodobě působící injekční antipsychotika

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k tomu, že byla dokončena revize maximálních cen dlouhodobě působících injekčních antipsychotik, což je obecný proces, který se automaticky opakuje u všech léčivých přípravků každých 5 let, dochází ke změnám, které se mohou citelně dotknout financování tohoto typu léčby.

Jak jsem zjistil od SÚKL, od 1.10.2020 dojde na základě dokončené revize maximálních cen (ROZ vydané v srpnu 2020) ke snížení maximální ceny LP u dlouhodobě působících injekcí (Abilify Maintena, Xeplion, Trevicta), jejichž úhrady jsou vázány symbolem A tj. přípravek účtovaný při poskytnutí výkonu ambulantní péče a preskripčním omezením PSY. 

Pro přípravek Zypadhera bude totožné platit od 1.11.2020 a pro přípravek Risperdal Consta, který již není tak frekvenčně používán, již platí od 1.9.2020. 

U těchto dlouhodobě působících injekčních antipsychotik většinou platí shoda mezi maximální cenou a úhradou tj. pacient v ambulanci nedoplácí. Avšak tím, že klesne maximální cena, musí dojít k poklesu úhrady účtované zdravotním pojišťovnám, i když SÚKL výši úhrady nezměnil, účtovaná úhrada zdravotním pojišťovnám nesmí být vyšší než cena pro konečného spotřebitele!

Pozor!

Pokud si nyní tj. v září ambulantní psychiatr objedná léčivé přípravky ještě za původní (vyšší) cenu a bude aplikovat v říjnu nebo v dalších měsících, nemůže psychiatr tuto nesníženou cenu účtovat zdravotní pojišťovně! Lékaři by tak nebyl uhrazen rozdíl mezi starou a novou maximální cenou léčivého přípravku, a je proto nutné objednat přípravky s novou cenou v lékárně.

Důvodem je fakt, že lékaři injekce pacientům nevydávají, ale pouze aplikují při poskytování zdravotní péče, nemohou proto být osobami vykonávajícími obchod dle čl. I. písm. c) Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2020/CAU ze dne 10. prosince 2019, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Z tohoto důvodu nemohou lékaři uplatňovat u daného přípravku obchodní přirážku, a také se na ně nevztahuje lhůta pro tzv. „doprodej“.

Pokud by lékař uplatnil vůči zdravotní pojišťovně částku vyšší než platnou v době aplikace, bylo by toto jednání v rozporu s § 39h, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který mj. uvádí, že „Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.“

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2020 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.