Statistiky příčin úmrtí (suicidality)

V návaznosti na dotaz z diskuze na XIV.sjezdu PS ČLS JEP v Mikulově ohledně ročenky k sebevraždám, uvádíme, že se vydávala do roku 2002, do kdy k ní běžel i registr. Sebevraždy se nyní sledují v rámci statistiky příčin úmrtí. Data vydalo nedávno ČSU,  viz https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazdy-v-ceske-republice-2011-az-2020

Pomoc záporožské psychiatrické nemocnici

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 8. 3. 2022 se na výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP obrátili zástupci záporožské psychiatrické nemocnice, která je současně klinickým pracovištěm tamní univerzity, s prosbou o poskytnutí zdravotního materiálu a především léků, které nemocnici zoufale scházejí. Zástupci výboru společnosti, prim. MUDr. Petrovi Šilhánovi, Ph.D., se podařilo ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví navázat kontakt s Charitou Česká republika, která poskytla nejen finanční prostředky, ale zajistila odvoz materiálu až na místo, tj. do zdravotnického zařízení. Prim. MUDr. Šilhán organizačně zajistil sbírku materiálu a léků, na něž poskytla řada společností slevy, jiné kvůli časové naléhavosti poskytly alespoň významnou organizační součinnost. Do 10 dnů od obdržení žádosti tak byl připraven celý náklad k převozu na Ukrajinu. Výbor společnosti původně zvažoval uspořádání finanční sbírky mezi svými členy a členy sociálních organizací, které se podílejí na péči o duševní zdraví, Charita Česká republika však svolila k úhradě materiálu z vlastních prostředků. Celkem tak Charita zaplatila za materiál distributorovi přibližně 800.000,- Kč, přičemž standardní velkoobchodní cena by bez slev spolupracujících společností byla o více než 1.000.000,- Kč vyšší. Dne 22. 3. 2022, tedy 14 dní po obdržení žádosti, byla celá zásilka předána psychiatrické nemocnici v Záporoží.

Náš dík patří především Charitě Česká republika za ochotu, velkorysost i odvahu při doručování do Záporoží, které leží jen nedaleko obléhanému Mariupolu, z nějž právě do Záporoží směřuje hlavní vlna uprchlíků.

Chtěli jsme Vás proto informovat o realizované akci a požádat o případné zvážení dobrovolného příspěvku na účet Charity, který by alespoň částečně kompenzoval nenadále vzniklé náklady společnosti.

Více si můžete přečíst také na stránkách Charity: https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/do-zaporozi-dorazily-leky-pro-pacienty-psychiatricke-lecebny/

… a případně přispět můžete na zde uvedeném účtu.

qr

Děkujeme!

Výbor PS ČLS JEP

Stanovisko výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k napadení Ukrajiny Ruskem

 

Členové výboru Psychiatrické společnosti ČLS nesouhlasí a odsuzují rozpoutání neospravedlnitelného vojenského konfliktu vedoucími představiteli Ruské federace v čele s Vladimírem Putinem, který tak podkopává i mezinárodní bezpečnost v Evropě, která doposud žila v míru. S odporem a znechucením sledujeme agresi ruské armády proti lidem Ukrajiny a snahu o okupaci suverénního státu.

Vyzýváme ruské kolegy, aby se obrátili na vládu své země s žádostí o vyslyšení hlasu rozumu a válku pomohli zastavit.

Pro nás, kteří jsme složili lékařskou přísahu, je naprosto nepřijatelná zbytečná ztráta lidských životů ve válce. Plně soucítíme s občany Ukrajiny, kteří trpí dopadem války a strachem o své blízké a svoji budoucnost.

Členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP jsou připraveni a ochotni poskytovat psychiatrickou a psychoterapeutickou péči obětem válečného konfliktu, jak Ukrajincům, tak i Rusům a Bělorusům, kteří se vpádem ruských vojsk na Ukrajinu nesouhlasí a bojují proti této agresi.

Výbor společnosti v současné době rozhodl o poskytnutí finančního daru věnovaného přes ČLS JEP na účet ukrajinské ambasády a je připraven později znovu v případě potřeby uvolnit další prostředky.

Náš obdiv a podpora patří všem, kteří usilují o zastavení válečného konfliktu a o obnovení míru.

 

V Praze dne 2.3.2022

Členové výboru Psychiatrické společnosti ČLS

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

 

HRAZENÍ PÉČE PRO UPRCHLÍKY NEBO OBČANY UKRAJINY ŽIJÍCÍ V ČR

Uprchlík musí zažádat o víza za účelem strpění (v ČR se nahlásí na OAMP - https://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx). Po vydání víza získají na pobočce VZP náhradní rodné číslo (dokument kde je uvedeno, že na omezené období má občan náhradní rodné číslo a že čerpá zdravotní péči) a mohou čerpat péči stejně jako občané ČR, včetně vydávání receptů.

S vízy a pojištěním pomáhají další organizace, vše je na:  https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx.

Další možnosti psychické podpory zde:

https://www.clovekvtisni.cz/prehledne-8-nejcasteji-kladenych-otazek-k-pomoci-ukrajine-8563gp#6-bezplatne-psychoterapeuticke-konzultace-pro-lidi-utikajici-pred-valkou

https://www.cpng.cz/l/psychologicka-pomoc-ukrajine/

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx

https://www.phil.muni.cz/zamestnanec/clanky/613013u-obcane-ukrajiny-mohou-vyuzit-krizovou-linku-s-psychologickou-pomoci

 

 

https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.