Vyjádření výboru PS ČLS JEP k volbám členů výboru Sekce ambulantní péče

 

V Praze dne 11.1.2023

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se rozhodl na základě holých faktů osvětlit vyhrocenou situaci kolem voleb členů výboru Sekce ambulantní péče.

Volby do výboru Sekce ambulantní péče 2022

Ke dni zahájení volby 7.11.2022 bylo na sekretariátu České lékařské společnosti JEP evidováno 228 členů Sekce ambulantní péče. Volby byly ukončeny 20.11.2022, bylo zvoleno 9 členů výboru. Z tříčlenné volební komise hlasovaly 2 členky pro platnost voleb a souhlasily se zveřejněním výsledků (mailem dr. Kertészová 22.11., dr. Nováková 23.11., dr. Novotná se nevyjádřila). Volby tedy byly uznány za platné.

28.11. dr. Šolle podal stížnost, kde rozporuje počet členů, oprávněných volit. Následně sekretariát ČLS JEP sděluje, že ke dni zahájení voleb bylo právoplatně zaregistrováno 228 členů. Právník ČLS JEP vydal stanovisko, že všech 228 členů ambulantní sekce bylo oprávněno volit. Volební komise proto hlasovala o stížnosti dr. Šolleho s výsledkem: předsedkyně komise (8.12.) hlasovala pro platnost voleb, 2 zbylé členky se hlasování (doloženo maily z 8. a 9.12) zdržely. Celý proces ještě zhodnotila revizní komise výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a nezjistila, že by při volbách nových členů výboru Sekce ambulantní péče došlo k porušení volebního řádu a stanov PS ČLS JEP a ČLS JEP.

Dne 3.1.2023 právník ČLS JEP znovu zhodnotil celou situaci a konstatoval, že výsledek voleb je platný. Podle právního stanoviska ČLS JEP podání dalších stížností nebrání v zahájení činnosti nově zvoleného výboru.

Následně výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP na své schůzi 4.1.2023 vzal výsledek voleb na vědomí a očekává, že právoplatně zvolený nový výbor sekce začne pracovat.

Emailová korespondence, dokládající hlasování komise, je pro případ eventuálních dalších sporů u předsedkyně volební komise a sekretářky PS ČLS JEP.

 

DOKUMENT V PDF

Vykazování akutní lůžkové péče v roce 2023

 

Vykazování akutní lůžkové péče v roce 2023

Vykazuje se hospitalizační případ, který obsahuje:

 • Hlavní diagnóza – položka MKN-10
 • Vedlejší diagnózy (maximum 14) – položky MKN-10 (přiřadí skóre závažnosti CC)
 • Kritické výkony
  • Výkony –kódy výkonů definovaných v tzv. Číselníku kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG
  • Signální kódy zdravotních pojišťoven
  • DRG markery – kódy DRG markerů definovaných v tzv. Číselníku kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG
  • Kritické zvlášť účtované položky - ZUM

U jednotlivých pacientů se vykazuje

 • Ošetřovací den 00006 nebo Ošetřovací den zvýšení psychiatrické péče 00085 + marker zvýšená psychiatrická péče 91920
 • Kategorie pacienta K1-K5
 • Kritické výkony podle seznamu Kritických výkonů
 • Markery dohledu 91921, 91922,91923
 • Marker 91924 intervence psychiatrem v akutní lůžkové péči

Podle výše vykázaných údajů je hrazena péče za jednotlivého pacienta.

Úhradová vyhláška

Podle úhradové vyhlášky platné pro rok 2023:

Pacienti s hlavní diagnózou F00-F04 jsou zařazeni do MDC 01 a hrazeni paušální úhradou.

Pacienti s hlavní dg F 1 jsou zařazeni do MDC 20 a hrazeni paušální úhradou.

Pacienti s ostatními hlavními dg. ze skupiny F jsou zařazeni do MDC 19 a hrazeni formou případového paušálu (DRG).

Paušální úhrada:

 • je potřeba splnit 98% referenčních CM (referenční rok je 2019),
 • pokud za nemocnici jako celek je splněno méně než 98% CM, tak dochází ke krácení úhrady o % nesplnění,
 • pokud produkce je v pásmu 98%-100% oproti roku 2019, tak žádné navýšení úhrady,
 • pokud je produkce v pásmu více než 100% oproti roku 2019, pak úhrada se navyšuje, ale degresivně (tj. např. nárůst 8% v CM, ale jen nárůst 5% ve financích).
 • Základní sazba pro okresní nemocnice je 39 790 Kč (plus index růstu cca 38 %)

Případový paušál

Úhrada = základní sazba 68 460 Kč  *  redukovaný CM2023  *  KPtrans  *  KPkrit

 • KPtrans - koeficient plnění transformačního plánu -hodnoty 1,1 nebo 1
 • KPkrit - koeficient plnění kritérií poskytování akutní psychiatrické péče - hodnota 1 nebo 0,9
  • přeložení pacienta k poskytovateli následné psychiatrické péče nepřekročí 60 %
  • přeložení pacienta k jinému poskytovateli akutní psychiatrické péče nepřekročí 10 %
  • poskytovatel zajišťuje nepřetržitou péči v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • redukovaný CM
  • Pokud v referenčním roce 2019 byl medián doby hospitalizace nižší než 14 dnů, tak do výpočtu vstupuje hodnota 14 dnů.
  • Redukce nastává v případě, že medián doby hospitalizace v roce 2023 je o 15,5% vyšší než v roce 2019 (to platí u statistické významné ZP).
  • X – index „tržního podílu zdravotní pojišťovny“. U statisticky významných ZP = 1,10. U statisticky méně významných ZP = 1,15.
  • Pokud ZZ neexistovalo v referenčním roce 2019 (nevykazovalo akutní psychiatrickou péči), pak medián 2019 = 16 dnů.

POMOZTE ZVÍŘATŮM PO POŽÁRU BOHNICKÉHO STATKU PŘEŽÍT ZIMU

POMOZTE ZVÍŘATŮM PO POŽÁRU BOHNICKÉHO STATKU PŘEŽÍT ZIMU

Milí kolegové,
možná jste zaznamenali, že v PN Bohnice shořel seník, ve kterém bylo seno pro koně a další terapeutickou zvěř na zimu.

Dovolujeme si Vám sdělit, pokud byste chtěli přispět na krmivo pro tamní terapeutickou zvěř, že Nadace Bona s pověřením ředitelky PNB organizuje sbírku.

O sbírce více v odkaze: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-zviratum-po-pozaru-bohnickeho-statku-prezit-zimu 

KOMUNIKAČNÍ KARTY pro ukrajinsky/rusky mluvící pacienty

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України 

» Informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

» Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ruském jazyce

 

Komunikační karta ANAMNÉZA v českém a ukrajinském jazyce

Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ukrajinském jazyce

 

Komunikační karta ANAMNÉZA v českém a ruském jazyce

Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ruském jazyce

 

Pro lékaře, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinským pacientem, je k dispozici informační linka 1221 – volba 2. Linka je v provozu denně od 8 do 19 hodin, kde jsou k dispozici tlumočníci do ruštiny a ukrajinštiny.

 

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.


Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Linka není nyní tolik využívaná (přetlak se snížil díky dalším linkám jiných resortů). Je možné domluvit tlumočení dopředu (při plánované schůzce) nebo zavolat v případě potřeby při příchodu pacienta do ordinace. Volat na ni může jak pacient, tak zdravotník.

 

zveřejněno 11.11.2022

 

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.