Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Předseda:
MUDr. Petra Uhlíková

Psychiatrická klinika 1. LF UK


Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Tel: 224 965 420
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:
MUDr. Jaroslav Matýs

VOLBY DO VÝBORU SEKCE

Dne 7.12.2016 proběhla schůze nově zvolených členů výboru, během které proběhla volba nového předsedy a místopředsedy. Novým předsedou se stala MUDr. Petra Uhlíková, místopředsedou MUDr. Jaroslav Matýs.

Nově zvolený výbor děkuje všem členům předchozího výboru Sekce DDP za jejich aktivní činnost. Zvláštní poděkování patří doc. MUDr. Libuši Stárkové za aktivní účast na projektech týkajících se péče o děti s autismem.

Výsledky voleb:
Celkem hlasovalo 40 členů, tj. 80 % z celkových 50 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 12/2016-10/2020 byli k datu 5.11.2016 zvoleni tito kandidáti z 9 navržených: MUDr. Petra Uhlíková, MUDr. Jaroslav Matýs, MUDr. Iva Hodková, prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., MUDr. Michal Goetz, Ph.D., MUDr. Koutek Jiří, PhD., MUDr. Mgr. Eva Rozsívalová. Dva kandidáti se vzdali kandidatury

 

Členové sekce 

k 5.1.2017

celkem 52 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Bartková Jitka Karlovy Vary 1
MUDr. Bartošíková Marcela Kroměříž
MUDr. Blažek Josef Brno 28
MUDr. Burdová Iveta Písek 1
MUDr. Celecká Martina Praha 515
MUDr. Čálková Tereza Praha 8
MUDr. Čecháková Anna Praha 4
MUDr. Čermáková Eva Brno 12
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
prof. MUDr. Drtílková Ivana, CSc. Brno 2-Bohunice
MUDr. Franková Naděžda Ostrava
MUDr. Goetz Michal Praha 5 - Motol
MUDr. Hodková Iva Opařany
prof. MUDr. Hrdlička Michal, CSc. Praha 5 - Motol
MUDr. Hunková Martina Olomouc
MUDr. Janovská Kamila Český Krumlov 1
MUDr. Janovská Marie Roudnice nad Labem
MUDr. Jaššová Katarína Praha 2
MUDr. Jelenová Daniela Olomouc
MUDr. Kouřil Vítězslav Zlín
MUDr. Koutek Jiří Praha 5 - Motol
MUDr. Kusá Karolína Praha 2
doc. MUDr. Malá Eva, CSc. Praha 2
MUDr. Matýs Jaroslav Ostrava 30
MUDr. Michlová Jitka Zlín 5
MUDr. Miklasová Eva Chrudim 1
MUDr. Mlynářová Hana Hradec Králové
MUDr. Najmanová Jana Brno 25
MUDr. Navrátilová Eva Jeseník 1
MUDr. Novotná Pavla České Budějovice 1
MUDr. Novotný Miroslav Jeseník
MUDr. Oehmová Veronika Praha 5 - Motol
prof. MUDr. Paclt Ivo, CSc. Praha 2
MUDr. Pospíšilová Hana Praha 5 - Motol
doc. PhDr. Ptáček Radek, Ph.D. Praha 28
MUDr. Mgr. Rozsívalová Eva Šternberk 1
MUDr. Růžičková Ivana Praha 1
MUDr. Ryšánková Magdalena Praha 6
MUDr. Schmidtová Jana Praha 5 - Motol
MUDr. Stárková Libuše Olomouc 2
MUDr. Stegerová Martina Kosmonosy
MUDr. Stehlíková Dagmar Břeclav 2
MUDr. Stibral Karel Praha 515
MUDr. Šplíchalová Jana Praha 4 - Krč
MUDr. Štěpánová Helena Nový Malín
MUDr. Theiner Pavel, Ph.D. Brno 25
MUDr. Trantýrová Lenka Planá nad Lužnicí
MUDr. Trefilová Alexandra Praha 2
MUDr. Uhlíková Petra Praha 2
MUDr. Vaníčková Eva, CSc. Praha 10
MUDr. Vaňková Zuzana Hodonín 1
MUDr. Zámečníková Renata Praha 5 - Motol

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.