Domácí konference a semináře

Kalendář událostí

Pravidelná vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště,

od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.

 

Celodenní výukový program je doplňován

schůzemi sekce mladých psychiatrů sraz ve 12:00 hod. ve foyer Psychiatrické kliniky,

schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) ve Vondráčkově posluchárně,

a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v učebně v Herzově domě Psychiatrické kliniky.

 

Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

 

Sekce pro návykové nemoci (předseda prim. MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP ve stejných termínech (tj. vždy první středu v měsíci, s výjimkou prázdnin, 12:00 – 13:30 hod.) na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 4a (Jungmannův dům), 1. patro, aula.

Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr. P. Goldmann).

Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

PROGRAM SCHŮZE

ÚNOR 2018

 

PLÁN PRO ROK 2018

PŘEHLED VĚDECKÝCH SCHŮZÍ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
2018 datum od 10:00 dopolední připravují pracovníci od 15:00 odpolední připravuje sekce PS
LEDEN Schůze odpadá pro kolizi s konferencí v Jeseníku
ÚNOR 7.2.

DS a CDZ ESET Praha

+Psychosomatická klinika

Sekce pro hypnózu
BŘEZEN 7.3. PK Plzeň Sekce mladých psychiatrů
DUBEN 4.4. PO České Budějovice Sekce ambulantní péče
KVĚTEN 2.5. PK Hradec Králové Sekce lůžkové psychiatrie
ČERVEN Schůze odpadá pro kolizi se sjezdem PS v Mikulově
ZÁŘÍ 5.9. PO Brno Zábrdovice Sekce sociální psychiatrie
ŘÍJEN 3.10. PN Kroměříž Sekce psychosomatická
LISTOPAD 7.11. PO Pardubice Sekce gerontopsychiatrická
PROSINEC 5.12.

PK VFN a 1. LF Praha

+ předání Vondráčkovy ceny

Sekce biologické psychiatrie

Aktuální zprávy

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dne 29.1. 2018 Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., dlouholetý předseda sekce psychofarmakologické.

Parte

Čest jeho památce!

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.